Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
77

I C 7/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Raducha – Modrzejewska Protokolant: ref. staż. Olga Bandarzyk po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015 r. w Ostrowi Mazowieckiej sprawy z powództwa M. K. przeciwko A. T. o zapłatę orzeka: oddala powództwo. I C 7/15 UZASADNIENIE Powód M. K. złożył pozew, którym domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego A. T.
Czytaj więcej»

I C 90/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 90/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Raducha-Modrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Monika Rembowska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. na rozprawie, w O. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko J. N. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

I C 200/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 200/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski Protokolant: st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 roku w Ostrowi Mazowieckiej sprawy z powództwa O. P. przeciwko M. P. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powódki O. P. kwotę 1650,23 (tysiąc sześćset pięćdziesiąt 23/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»

I C 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 135/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Raducha-Modrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Monika Rembowska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. na rozprawie, w O. sprawy z powództwa Miasta O. przeciwko H. S. , J. S. , A. S. , P. S. , B. S. , małoletnim K. S. (1) i K. S. (2) reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego B. S. o opróżnienie lok
Czytaj więcej»

I Ns 48/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 48/14 POSTANOWIENIE Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Brzozowska Protokolant: ref. staż. A. I. po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Ostrowi Mazowieckiej na rozprawie sprawy z wniosku M. Ś. z udziałem S. Ś. (1) o zasiedzenie postanawia: 1 Stwierdzić, że M. Ś. (syn S. i C. ) nabył przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 2011 r. prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ew
Czytaj więcej»

I C 528/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 528/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Brzozowska Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Pecura po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Ostrowi Mazowieckiej na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko A. Z. i B. Z. o zapłatę orzeka: 1 Uchyla wyrok zaoczny wydany w dniu 5 czerwca 2013 r. w stosunku do pozwanej B. Z. i w stosunku do tej pozw
Czytaj więcej»

I Ns 107/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 10715 POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Raducha-Modrzejewska Protokolant: ref. staż. Olga Bandarzyk po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Ostrowi Mazowieckiej na rozprawie sprawy z wniosku J. S. z udziałem R. K. , A. Z. (1) , J. K. (1) o zmianę postanowienia o stwierdzenie praw do spadku po S. K. postanawia: 1 Wniosek oddalić; 2 Ustala, że koszty postępowania ponos
Czytaj więcej»

I Ns 118/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2014-11-26

Data publikacji: 2020-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 118/12 POSTANOWIENIE Dnia 26 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Hołowińska Protokolant : ref. staż. O. B. po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2014 r. w Ostrowi Mazowieckiej n a rozprawie sprawy z wniosku I. C. z udziałem J. O. (1) , J. O. (2) , W. G. , E. G. , A. G. i A. K. o rozgraniczenie postanawia: 1 dokonać rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie (...) - M. , gmina M. , powiat (.
Czytaj więcej»

I Ns 49/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 49/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wydział I Cywilny W składzie: Przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski Protokolant: st. sek. sąd. K. B. po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2014 roku w Ostrowi Mazowieckiej na rozprawie w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Starostę (...) z udziałem (...) Państwowych S.A. w W. o zasiedzenie POSTANAWIA 1 Stwierdzić, iż wnioskodawca Skarb Państwa z dniem 16 marca 1990 roku nabył przez zasiedzenie włas
Czytaj więcej»

I Ns 59/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 2014-07-01

Data publikacji: 2014-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 59/14 POSTANOWIENIE Dnia 1 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Dłużniewski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Borowa Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2014 r. w O. sprawy z wniosku H. Ł. z udziałem M. K. (1) i A. M. o stwierdzenie nabycia spadku stwierdza, że spadek po T. M. s. C. i Z. zmarłego dnia 27 września 2013 roku w O. , ostatnio stale zamieszkałego w R. na podstawie ustawy
Czytaj więcej»