Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 271/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej z 2015-11-16

Sygn. akt II K 271/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Danuta Szyluk - Stryszko

Protokolant st. sekr. sad. I. I.

oskarżyciel publiczny: pełnomocnik Urzędu Skarbowego w O. M.. R. G.

po rozpoznaniu w dniu 16.11.2015r.

sprawy A. W. (1), s. J. i Z. ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

prowadząc w 2012 roku działalność gospodarczą pod nazwą A. W. (2) alCo , będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie dopełnił obowiązku zawiadomienia Urzędu Skarbowego w O., najpóźniej w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 roku, o zmianie danych zawartych w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011 roku w zakresie wartości nabycia towarów i usług oraz podatku naliczonego w związku z otrzymanym w dniu 27 lipca 2012 roku od spółki (...) z o.o., ul. (...), (...)-(...) O. , NIP (...) zawiadomieniem o zamiarze dokonania przez Spółkę korekty podatku należnego z tytułu nieregulowanych należności , powodując uszczuplenie w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2011 roku w wysokości 11.196,00 zł.

Czynem powyższym naruszył art. 99 ust. 2 i art. 89 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U z 2011r. nr 177, poz. 1054/.

tj. przestępstwo skarbowe określone w art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks

orzeka:

1.  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks skazuje i wymierza karę grzywny w wysokości 30/trzydziestu/ stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 80/osiemdziesiąt/ złotych;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. R. kwotę 600zł +138zł VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania 70 złotych i 240 złotych opłaty.

Sygn. akt II K 271/15

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. W. (1) w 2011i 2012 roku prowadził działalność gospodarczą pod nazwą A. W. (1) alCo. Dla celów rozliczeń z Budżetem Państwa w zakresie podatku od towarów i usług rozliczał się kwartalnie składając deklaracje VAT-7.

W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011r. A. W. (1) wykazał nabycie towarów i usług pozostałych o wartości netto 252.878 zł, podatek naliczony 58.162zł.

W dniu 27 lipca 2012r. A. W. (1) w związku z nieuregulowaniem zobowiązań wynikających z faktury VAT wystawionych w okresie od 8.11.2011r. do 4.01.2012r. otrzymał od spółki (...) z o.o ul. (...) w O. zawiadomienie o zamiarze dokonania korekty podatku należnego przez w.w Spółkę z pouczeniem o 14 dniowym terminie uregulowania należności. Zgodnie z informacją od Naczelnika Trzeciego (...) Urzędu Skarbowego w R. o spełnieniu przez S. Sp. z o.o warunków do skorygowania podatku należnego za sierpień 2012r. A. W. (1) jako dłużnik zobowiązany był do korekty podatku naliczonego za okres, w którym dokonał odliczenia.

A. W. (1) nie złożył korekty deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011r. i nie dokonał pomniejszenia podatku naliczonego o kwotę w wysokości 11.196,40zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o kserokopię decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego k. 2-4, listę zaległości k. 58,76.

W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego z uwagi na niemożność ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju A. W. (1) wydano postanowienie o zastosowaniu postepowania w stosunku do nieobecnych.

Sąd zważył, co następuje:

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. M.. oraz listy zaległości wskazują, że oskarżony A. W. (1) zachowaniem swoim wyczerpał znamiona zarzucanego mu czynu.

Powyższe dowody, w ocenie Sądu są jasne, rzetelne, rzeczowe i nie budzą wątpliwości. Zostały uznane przez Sąd za w pełni wiarygodne.

Pozostałe źródła dowodowe, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami procesowymi, są jasne, rzeczowe i należy uznać je za prawdziwe.

Na podstawie przeprowadzonych i ujawnionych na rozprawie dowodów Sąd uznał, iż A. W. (1) prowadząc w 2012 roku działalność gospodarczą pod nazwą A. W. (2) alCo , będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie dopełnił obowiązku zawiadomienia Urzędu Skarbowego w O., najpóźniej w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 roku, o zmianie danych zawartych w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2011 roku w zakresie wartości nabycia towarów i usług oraz podatku naliczonego w związku z otrzymanym w dniu 27 lipca 2012 roku od spółki (...) z o.o., ul. (...), (...)-(...) O. , NIP (...) zawiadomieniem o zamiarze dokonania przez Spółkę korekty podatku należnego z tytułu nieregulowanych należności, powodując uszczuplenie w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2011 roku w wysokości 11.196,00 zł. Czynem powyższym naruszył art. 99 ust. 2 i art. 89 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U z 2011r. nr 177, poz. 1054/. Zachowaniem swoim wyczerpał znamiona przestępstwa skarbowego określonego w art. 56 § 2 kks w związku z art. 56 § 1 kks.

Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości i została mu w pełni udowodniona.

Oskarżony działał umyślnie, z zamiarem bezpośrednim. Naruszył porządek prawny, mając pełną świadomość popełnianego przestępstwa.

Działał z pełnym rozpoznaniem i miał możliwość zachowania się zgodnego z prawem. Miał też możliwość pokierowania swoim postępowaniem.

Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny 30 stawek dziennych po 80zł jedna stawka.

Zdaniem Sądu, orzeczona kara grzywny jest sprawiedliwa i adekwatna do popełnionego czynu. Spełni ona swoje cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zdaniem Sądu, dolegliwość kary nie przekracza stopnia winy oraz uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego. Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę uprzednią niekaralność oskarżonego oraz jego możliwości finansowe.

O kosztach postępowania i kosztach zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu orzeczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Szyluk-Stryszko
Data wytworzenia informacji: